Městorost je portál urban farmingu neboli městského pěstování potravin v České republice. Cílem projektu je shromáždit všechny subjekty operující v této oblasti na jediném místě a vytvořit tak přehledný rozcestník pro širokou veřejnost.